ISO14064组织温室气体核查来源:发布日期:2022-12-18

      组织温室气体核查(ISO14064-1)


      简介


      温室气体核查是合格评定活动之一,它主要是直接为温室气体排放和减排管理服务的,它根据行业温室气体排放核算方法与报告指南以及相关技术规范,对重点排放单位报告的温室气体排放量和相关信息进行全面核实、查证的过程。
核查程序包括核查启动安排、建立核查技术工作组、文件评审、是否免予现场核查、建立现场核查组、出具《核查结论》、告知核查结果、保存核查记录等八个步骤。


      核查流程

碳流程.png

                                               如需进一步了解,请致电我公司市场部门:010-84724911