ISO27032网络空间安全管理体系来源:发布日期:2018-12-18

       网络空间安全管理体系

      ISO 27032


      简介

       随着计算机网络技术的快速发展,网络空间安全正面临着前所未有的发展机遇与挑战。通过分析传统线性结构防御体系以及传统的网络空间安全问题,结合当今严峻的新型网络空间安全威胁,提出了一种新型立体式网络空间安全体系结构。新结构有助于实现立体式网络空间安全防域体系,并克服了传统线性防御体系只能应对单一性安全威胁的缺点。
       如需进一步了解,请致电我公司市场部门:010-84724911